OBEC HOROMĚŘICE

snk Naše Horoměřice - volby 5. a 6.října 2018
přijďte a DEJTE nám HLAS  
 Obec Horoměřice Volby Horoměřice

Horoměřice Naše Horoměřice Historie obce Horoměřice
HOROMĚŘICE 2018Hospodaření Územní plán obce Dopravní situace Obecní VOLBY 2014

Provozuje Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice

volby Horoměřice

Odkazy na příspěvky občanů
podmínky zveřejnění

Územní plán Horoměřic

Dobrý den, vítá Vás zpravodaj E-Horoměřice

Proč tento zpravodaj

Obecní zPpravodaj, který vydává rada obce je veden velmi jednostraně a tendenčně. Řada témat a problémů je prakticky tabu a jiný než radniční (vládní) pohled se prakticky nevyskytuje. Problematikou obecních zpravodajů se zabýval i zákon, který zdůrazňuje povinnost objektivních nejednostranných informací. Kdo čte alespoň někdy zpravodaj obecní rady, měl by novelu zákona 305/2013 Sb. uvítat. Před časem jsem nechuť publikovat jiný názor ve zpravodaji pocítil. Snad oponentní názor někdo uvítá. Informace o tomto problému najdete - hlásné trouby starostů.

2014 Změna územního plánu č.10 a obecní zeleň.

Texty k územnímu plánu, které bez plánků nic neříkají WEB OBCE  >>>>>>>> stránky obce
Zeleň,která nenávratně mizí - dopravní obslužnost 

Příloha k ÚP č.10 - na stránkách obce Horoměřice nejsou.

  Rozpačítě působí změna územního plánu v lokalitě 2.skály

Zavezení a zalesnění 1.skládky je v příkrém rozporu s postupem radnice na 2.skládce, která se přeměnila touto změnou ze skládky na stavební pozemky ( pochopil jsem to dobře?) Není to dlouho co byla 1.skládka s velkou slávou zalesněna, proto nechápu obrat vedení obce o 180% v této lokalitě. Pozemky na 1.skále obec s velkou slávou a úsilím zalesnila a o 200m dále bude prodávat obec pozemky zbavené zelené na zavezené skládce.

Může obec změnu názoru občanům vysvětli?

Revize elektro