HOROMĚŘICKÝ ZPRAVODAJ


Naše Horoměřice Obec Horoměřice Volby Horoměřice

Horoměřice Naše Horoměřice
Aktuality Hospodaření Územní plán obce Dopravní situace Obecní VOLBY 2014

Provozuje Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice

volby Horoměřice

Odkazy na příspěvky občanů
podmínky zveřejnění

Hospodaření Horoměřic

Dobrý den, vítá Vás zpravodaj E-Horoměřice

Proč tento zpravodaj

Obecní zpravodaj, který vydává rada obce je veden velmi jednostraně a tendenčně. Řada témat a problémů je prakticky tabu a jiný než radniční (vládní) pohled se prakticky nevyskytuje. Problematikou obecních zpravodajů se zabýval i zákon, který zdůrazňuje povinnost objektivních nejednostranných informací. Kdo čte alespoň někdy zpravodaj obecní rady, měl by novelu zákona 305/2013 Sb. uvítat. Před časem jsem nechuť publikovat jiný názor
ve zpravodaji pocítil. Snad oponentní názor někdo uvítá. Informace o tomto problému najdete - hlásné trouby starostů.

Největší zvýšení obecních daní a poplatků v letech 2010 až 2014

Obecní volby  V letech 2010 až 2014 došlo pod vedením ODS s podporou TOP 09 k největšímu z  výšení daní v polistopadové historii obce - pravidelné zvýšování vodného, skokový  nárůst daně z nemovitostí a poplatků za odpady, až po zvýšení počtu uvolněných  zastupitelů ze tří na čtyři. Paradoxem je, že ke zvýšení došlo pod vedením ODS s  podporou TOP 09. Chcete vědět více  >>>>>>   Obecní daně  v Horoměřicích

Rozklikávací rozpočty obcí - Horoměřice do 2012

Klikací rozpočty - historie rozpočtů obcí ČR Horoměřice 2000-2012 
 Zajímací Vás údaje z historie hospodaření Vačí obce.
 Hospodačení obce Horoměřice 2012
  Chcete vědět více >>>>>> Hospodaření Horoměřic

  Aktuálnější stránky s možnou analýzou>>>>>>> monitor státní pokladna

Revize elektro