HOROMĚŘICKÝ ZPRAVODAJ


Naše Horoměřice Obec Horoměřice Volby Horoměřice

Horoměřice Naše Horoměřice
Aktuality Hospodaření Územní plán obce Dopravní situace Obecní VOLBY 2014

Provozuje Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice

volby Horoměřice

Odkazy na příspěvky občanů
podmínky zveřejnění

DOPRAVNÍ SITUACE V OBCI

Dobrý den, vítá Vás zpravodaj E-Horoměřice

Proč tento zpravodaj

Obecní zpravodaj, který vydává rada obce je veden velmi jednostraně a tendenčně. Řada témat a problémů je prakticky tabu a jiný než radniční (vládní) pohled se prakticky nevyskytuje. Problematikou obecních zpravodajů se zabýval i zákon, který zdůrazňuje povinnost objektivních nejednostranných informací. Kdo čte alespoň někdy zpravodaj obecní rady, měl by novelu zákona 305/2013 Sb. uvítat. Před časem jsem nechuť publikovat jiný názor ve zpravodaji pocítil. Snad oponentní názor někdo uvítá. Informace o tomto problému najdete - hlásné trouby starostů.

Dopravní situace v Horoměřicích

Dopravní studie k realizaci?   STUDIE - RAR SOUBOR ke stažení

Dopravní řešení obce:

Budoucí smyslulné dopravní řešení obce prakticky neexistuje.Vyvstává otázka, komu se stávající dopravní řešení obce mstí více?

1/ Původní části obce – hlavní dopravní tahy obcí (Praha, Ruzyně, Statenice )  nebo jedinou možnou objízdnou trasou ulice Do Oříšků přes Spojovací a Politických vězňů

2/ Nebo novým obyvatelů – uvažovaná objízdná trasa  (Kolmá.,Rabochova přes nedokončenou lokalitu  před Roklemi, přes novou lokalitu k lesu na hlavní silnici ke Statenicím) – celkovou dopravní situaci navíc zhoršují slepé ulice v zástavbě po celé obci.
Situace, že zástavba obce vznikla po malých lokalitách bez celkové dopravní koncepce je prakticky neřešitelná a na oficiálních stránkách obce se o tomto problému není nic. Tato situace bude značnou vzrůstající zátěží pro každodenní život obyvatel. Řešení ve stávající zástavbě je prakticky neexistuje..

Revize elektro