Daně a pollatky v HOROMĚŘICích


Naše Horoměřice Obec Horoměřice Volby Horoměřice

Horoměřice Kontakt Naše Horoměřice
Aktuality Hospodaření Územní plán obce Dopravní situace Obecní VOLBY 2014

Provozuje Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice

volby Horoměřice

Odkazy na příspěvky občanů
podmínky zveřejnění

Daně a poplatky v Horoměřicích 2010 - 2014

Dobrý den, vítá Vás zpravodaj E-Horoměřice

Obecní volby

Nejvyšší zvýšení daní a poplatků v obci Horoměřice 2010-2014 

Ve volebním období 2010 – 2014 narostly obecní daně a poplatky nejvíce v polistopadové historii obce.

V období let (cca 2006-14) narostla cena vodného a stočného( z 30,-Kč na 60,-Kč )

Ve volebním období  2010 - 2014 proběhlo největší zvýšení daní a poplatků

  • A/ daň z nemovitostí – 100% ( číselně odhad cca 1 200 000,-Kč)
  • B/ poplatky za odpad - přes 50 % ( odhadem cca 800 000,-Kč )
  • C/ Zvýšení počtu uvolněný zastupitelů ze 3 na 4 (průměrný náklad na uvolněného zastupitele cca 800000,-Kč )

Součet 2 800 000,-Kč ( 10 let 28 000 000.- Kč ) Žádám obec o tyto informace a jejich zveřejnění:

  • 1/Kdo z uvolněných zastupitelů je pověřen řízením hospodaření obce, odpovídá za něj a je v závislosti na hospodaření odměňován, jaké má kvalifikační předpoklady?
  • 2/Prověřila obec rezervy v hospodaření, jaké našla konkrétní úspory, žádám o jejich konkrétní vyčíslení? Viz rozhodnutí rady obce ze dne 30.7.2012. Zápis z rady 26/2012 - II. Rada obce rozhodla - o provedení prověrky režijních nákladů s cílem úspor
  • 3/ Jsou mimořádné odměny uvolněných zastupitelů vypláceny plošně nebo podle konkrétních zásluh? Jaká byla výše ( celkové náklady ) mimořádných odměn uvolněných zastupitelů v roce  2013.

Žádost o tyto informace podal Čacký Antonín, Do Oříšků 93, Horoměřice

Revize elektro