HOROMĚŘICE - ZPRÁVY


Obec Horoměřice - Naše Horoměřice Obec Horoměřice Volby Horoměřice 
Horoměřice Naše Horoměřice Historie obce Horoměřice
HOROMĚŘICE 2018 Hospodaření Územní plán obce Dopravní situace Obecní VOLBY 2014

Provozuje Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice

volby Obec Horoměřice 2014  

Obec Horoměřice - info

Dobrý den, vítáme Vás

Otevřená a efektivní radnice Obce Horoměřice

28.2.2018 - Efektivní hospodaření obce a zákon

Zastupitelstvo obce na svém jednání na konci října stanovilo mj. výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva Obce Horoměřice s platností od 1. 1. 2018 pro jednotlivé funkce takto: člen zastupitelstva 1690 Kč, člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2816 Kč, člen rady 6758 Kč, předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 379 Kč. Pro bylo deset zastupitelů, proti žádný a zdrželi se čtyři zastupitelé za Naše Horoměřice. Zastupitelstvo naopak neschválilo odměnu vyplácenou v případě souběhu výkonu dvou nebo tří funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, která se měla rovnat součtu odměn za jednotlivé funkce. V tomto případě bylo pro sedm hlasů, proti jeden (Naše Horoměřice) a zdrželo se šest zastupitelů (2 ODS, 4 NH).
 TEXT Článku >>>>>>

ROZPOČET 2018 pro Obec Horoměřice

1 - 2018 - Hlavní ukazatele

Příjmy celkem 76,41 mil. Kč
Základní dělení dle hlavních příjmových kapitol, Daňové příjmy (sdílené daně, DPH, daň z nemovitostí) plánovány na 50,95 milionů korun, tvoří podstatnou část všech příjmů, doplněný místními poplatky ve výši 4 milionů korun. TEXT Článku >>>>>>

Zpravodaj Obec Horoměřice č.4-2017

Horoměřice - Chceme redakční radu?

Ptá se paní místostarostka ve Zpravodaji č.4-2017. Z textu článku lze vyvodit, že jediným redaktorem i redakční radou horoměřického Zpravodaje je vlastně pí. Kohoutová   CELÝ TEXT >>>>>>


REVIZE Hromosvodů REVIZE ELEKTRO NAŠE HOROMĚŘICE RAGDOLL