OBEC HOROMĚŘICE

snk Naše Horoměřice
Horoměřice  
  Horoměřice Obec Horoměřice
Horoměřice Nase Horoměřice Historie obce Horoměřice RAGDOLL KOČKY 
HOROMĚŘICE 2018 Hospodařeni Uzemni plan obce Dopravni situace Obecni VOLBY 2014rAGDOLL


Provozuje
SNK Naše Horoměřice
Čacky Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice

Obec Horoměřice

Obec Horoměřice

Dobrý den, vítáme Vás

Návrh do zastupitelstva obce Horoměřice 

Navrhujeme zastupitelům cenově výhodné řešení výstavby třetího pavilonu školky:

Obec potřebuje nutně třetí pavilon školky. Na plánovanou 20 milionovou stavbu pavilonu nedostala přidělenu dotaci a proto navrhujeme zastupitelům zahájit levnější přípravu výstavby třetího pavilonu mateřské školky v roce 2019 z vlastních prostředků. Předkládáme dvě varianty řešení.

1/Lehká dřevostavba – www.monivet.cz

Školka Monivet

Zastavěná plocha: 132,2 m2 -Užitná plocha (m2): 115,4 m2
Cena typové stavby: 4 249 000,-Kč bez DPH
Cenu je dále možné značně snížit při přípravě projektu volbou konkrétní dispozice stavby a materiálových standardů. Projekt pro stavební povolení je součástí ceny stavby.
Dvou třídní dvoupodlažní školka vhodná pro menší i větší obce a soukromé mateřské školy. Investičně nenáročná, energeticky úsporná stavba s nízkými provozními náklady. Typový projekt přizpůsobíme vašim potřebám nebo připravíme individuální návrh. Více možných způsobů financování stavby a provozu školky: leasing operativní nebo finanční, plný pronájem funkcí mateřské školy "školka jako služba", podpora investice dotacemi EU.

Celý TEXT  článku >>>>>>

PETICE DOPRAVA - obec Horoměřice 

Žádost o podporu petice 

Občané Horoměřic a sousedé,
žádáme Vás o podporu při řešení dopravní situace v obci podpisem petice, kterou chceme zahájit vytváření dlouhodobého tlaku na Zastupitelstvo Středočeského kraje.Cílem je odvést kamionovou a snížit ostatní dopravu v obci urychlenou stavbou přeložky II/240 (Ruzyně-Kralupy), což vidíme jako nejlepší řešení pro obec.

Věc: Řešení dopravní situace v regionu obce Horoměřice a okolí

My, níže podepsaní občané České republiky, obyvatelé obce Horoměřice požadujeme urychlené a koordinované řešení dlouhodobě krizové dopravní situace v obci Horoměřice a uvedeném regionu uzavírkou silnice III. třídy v úseku Ruzyně – Horoměřice pro kamiony nad 12 tun a zřízení přeložky II/240 (D7-D8). Déle žádáme o urychlené dořešení pražského okruhu v koordinaci s Magistrátem hlavního města Prahy.
Celý TEXT PETICE - PODEPSAT LZE  V ORDINACI - MVDr. Herčíka-Velvarská ulice >>>>>>

CENA VODY - obec Horoměřice 

Dá se zastavit růst ceny vody?

Za vodu platíme v Horoměřicích stále víc. Dá se tím vůbec něco dělat? Ano dá, ale chce to opustit dlouholeté pohodlné koleje, pro které se rozhodlo současné vedení obce.

Na rozdíl od ostatních druhů energií, kde se daří postupně zavádět konkurenčního prostředí, u vody to nebude možné.Cena za vodu již převyšuje cenu plynu, který k nám putuje přes tisíce km. Cena vody pro odběratele rychle roste, i když se jedná o cenu regulovanou ministerstvem financí.Část ceny je ovlivňována místními podmínkami . Celý článek >>>>>>

Obec Horoměřice plánuje další masivní výstavbu

Co přinese nový ÚP pro obec Horoměřice

Zástavba vzniklá v Horoměřicích po roce 1989 nesvědčí zrovna o promyšlené koncepci, a to nemusíte být zrovna odborník. Příkladů je možné nalézt nespočet..  CELÝ TEXT  >>>>>>

Otevřená a efektivní radnice Obce Horoměřice

28.2.2018 - Efektivní hospodaření obce a zákon

Zastupitelstvo obce Horoměřice na svém jednání na konci října stanovilo mj. výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva Obce Horoměřice s platností od 1. 1. 2018 pro jednotlivé funkce takto: člen zastupitelstva 1690 Kč, člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2816 Kč, člen rady 6758 Kč, předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 379 Kč. Pro bylo deset zastupitelů, proti žádný a zdrželi se čtyři zastupitelé za Naše Horoměřice. Zastupitelstvo naopak neschválilo odměnu vyplácenou v případě souběhu výkonu dvou nebo tří funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, která se měla rovnat součtu odměn za jednotlivé funkce. V tomto případě bylo pro sedm hlasů, proti jeden (Naše Horoměřice) a zdrželo se šest zastupitelů (2 ODS, 4 NH)
TEXT Článku >>>>>>

ROZPOČET 2018 pro Obec Horoměřice

1 - 2018 - Hlavní ukazatele

Příjmy celkem 76,41 mil. Kč
Základní dělení dle hlavních příjmových kapitol, Daňové příjmy obce Horoměřice (sdílené daně, DPH, daň z nemovitostí) plánovány na 50,95 milionů korun, tvoří podstatnou část všech příjmů, doplněný místními poplatky ve výši 4 milionů korun. TEXT Článku >>>>>>

Zpravodaj Obce Horoměřice č.4-2017

Obec Horoměřice - Chceme redakční radu?

Ptá se paní místostarostka ve Zpravodaji č.4-2017 obce Horoměřice. Z textu článku lze vyvodit, že jediným redaktorem i redakční radou horoměřického Zpravodaje je vlastně pí. Kohoutová   CELÝ TEXT >>>>>>


Cyklo klub MTB Horoměřice  Obec Horoměřice Naše Horoměřice Horoměřice