OBEC - HOROMĚŘICENaše Horoměřice - dejte nám hlas - volby 5. a 6.října 2018  Obec Horoměřice Obec Horoměřice
Horoměřice Naše Horoměřice Historie obce Horoměřice Petice VOLBY Program 2014 - 2018 v kostce
HOROMĚŘICE 2018 Hospodaření Územní plán obce Dopravní situace Obecní VOLBY 2014 Horoměřice  INFO


Provozuje
SNK Naše Horoměřice
Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice

Obec Horoměřice 
Obec Horoměřice

Obec - Horoměřice 

Dobrý den, vítáme Vás

CENA VODY - obec Horoměřice 

Dá se zastavit růst ceny vody?

Za vodu platíme v Horoměřicích stále víc. Dá se tím vůbec něco dělat? Ano dá, ale chce to opustit dlouholeté pohodlné koleje, pro které se rozhodlo současné vedení obce.

Na rozdíl od ostatních druhů energií, kde se daří postupně zavádět konkurenčního prostředí, u vody to nebude možné. Cena za vodu již převyšuje cenu plynu, který k nám putuje přes tisíce km. Cena vody pro odběratele rychle roste, i když se jedná o cenu regulovanou ministerstvem financí. Část ceny je ovlivňována místními podmínkami. Celý článek >>>>>>

Obec Horoměřice plánuje další masivní výstavbu

Co přinese nový ÚP pro obec Horoměřice

Zástavba vzniklá v Horoměřicích po roce 1989 nesvědčí zrovna o promyšlené koncepci, a to nemusíte být zrovna odborník. Příkladů je možné nalézt nespočet..  CELÝ TEXT  >>>>>>

Otevřená a efektivní radnice Obce Horoměřice

28.2.2018 - Efektivní hospodaření obce a zákon

Zastupitelstvo obce Horoměřice na svém jednání na konci října stanovilo mj. výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva Obce Horoměřice s platností od 1. 1. 2018 pro jednotlivé funkce takto: člen zastupitelstva 1690 Kč, člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu 2816 Kč, člen rady 6758 Kč, předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu 3 379 Kč. Pro bylo deset zastupitelů, proti žádný a zdrželi se čtyři zastupitelé za Naše Horoměřice. Zastupitelstvo naopak neschválilo odměnu vyplácenou v případě souběhu výkonu dvou nebo tří funkcí neuvolněným členům zastupitelstva, která se měla rovnat součtu odměn za jednotlivé funkce. V tomto případě bylo pro sedm hlasů, proti jeden (Naše Horoměřice) a zdrželo se šest zastupitelů (2 ODS, 4 NH)
TEXT Článku >>>>>>

ROZPOČET 2018 pro Obec Horoměřice

1 - 2018 - Hlavní ukazatele

Příjmy celkem 76,41 mil. Kč
Základní dělení dle hlavních příjmových kapitol, Daňové příjmy obce Horoměřice (sdílené daně, DPH, daň z nemovitostí) plánovány na 50,95 milionů korun, tvoří podstatnou část všech příjmů, doplněný místními poplatky ve výši 4 milionů korun. TEXT Článku >>>>>>

Zpravodaj Obce Horoměřice č.4-2017

Obec Horoměřice - Chceme redakční radu?

Ptá se paní místostarostka ve Zpravodaji č.4-2017 obce Horoměřice. Z textu článku lze vyvodit, že jediným redaktorem i redakční radou horoměřického Zpravodaje je vlastně pí. Kohoutová   CELÝ TEXT >>>>>>


Cyklo klub Horoměřice