HOROMĚŘICKÝ ZPRAVODAJ


Naše Horoměřice Obec Horoměřice Volby Horoměřice 

Horoměřice Naše Horoměřice Historie obce
Aktuality Hospodaření Územní plán obce Dopravní situace Obecní VOLBY 2014

Provozuje Čacký Antonín
Do Oříšků 93, Horoměřice

volby Obec Horoměřice 2014

Příspěvky občanů
podmínka zveřejnění
vlastnoroční podpis osoby s adresou autora

Obec Horoměřice - zprávy

Dobrý den, vítá Vás zpravodaj E-Horoměřice

Horoměřice - Proč tento zpravodaj

Obecní zpravodaj, který vydává rada obce Horoměřice je veden velmi jednostraně a tendenčně. Řada témat a problémů je prakticky tabu a jiný než radniční (vládní) pohled se prakticky nevyskytuje. Problematikou obecních zpravodajů se zabýval i zákon, který zdůrazňuje povinnost objektivních nejednostranných informací. Kdo čte alespoň někdy zpravodaj obecní rady, měl by novelu zákona 305/2013 Sb. uvítat. Před časem jsem nechuť publikovat jiný názor ve zpravodaji pocítil. Snad oponentní názor někdo uvítá. Informace o tomto problému najdete - hlásné trouby starostů.

Obec Horoměřice -Místo pro Vaše názory

Mohla být kapacita školek v Horoměřicích dostatečná?

Horoměřice - umístění dětí bude mladé občany Horoměřic trápit ještě řadu let Horoměřické kotě  

 Podívejme se do historie, jestli mohl být tento problém již vyřešen - hlavní problém se zdá  být ekonomický, ale podle mne se přenesl do roviny politické. Převaha ODS v  zastupitelstvu rozhodovala V roce  2009 před stavbou prvního  pavilonu školky  jsem  radě a zastupitelstvu předložil tento návrh   Návrh do rady a zastupitelstva obce.

CHcete vědět více - >>>>>>>>> klikni

Názor občanů Horoměřic

Pane Čacký,

Zasílám několik připomínek k programu, vice na večerním jednání.

V Horoměřicích dochází ke každodennímu kolapsu dopravy v ranní a odpolední špičce. Od Ruzyně se tvoří až několikakilometrové fronty vozidel. Jde o zásadní neschopnost vedení obce, kdy měla ve středu obce být již dávno křižovatka řízená světly, jako je např. již mnoho let v Tursku. Rozšíření komunikace na 3 pruhy ve dvou směrech (ve třetím existuje) je možné. Zastupitelstvo schválilo velkou zástavbu k lesu s odůvodněním, že zároveň byde vybudován obchvat do Statenic. Sídliště vyrostlo, obchvat nikde. Přitom bylo a je možno žádat letiště o finanční příspěvek na tento obchvat. Zastupitelstvo je absolutně neschopné, resp. schopné pouze schvalovat další zástavbu a neúměrně zvyšovat počet obyvatel obce bez řádného zajištění důstojného života v obci. 4 placení zatupitelé, to je výsměch obyvatelům, nemají to ani Černošice, město s charakterem okresního města a mnohem vyšším počtem obyvatel. Několik placených zastupitelů a několik policistů, které téměř není vidět, pohltí ročně několik milionů, za které již mohl být obchvat hotov. Dnes je však otázkou, zda zástavba nešla tak daleko, že obchvat bude neuskutečnitelný.

S pozdravem Jaroslav Polák

Obec Horoměřice - foto pro chovatele

Horoměřický přírůstek Horoměřické kotě
Zprávy z Obce Horoměřice
SNK Naše Horoměřice

Ragdoll kočky
Revize elektro